โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ ชาติไทย 
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย

จงสมัครสมาน สามัคคี เสียสละมีกำลังใจเพื่อนำพาแผ่นดินนี้ไปให้รอด

ถวายในหลวงของเรา

พระดำรัสของ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

รักในหลวง ห่วงเมืองไทย ร่วมใจสวดมนต์ กับ

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย

  เพลงสมานฉันท์สู่สันติ
  สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  
พระคาถาชินปัญชร facebook fan page: 
http://www.fb.com/2541wsHome_files/01%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4.mp3mp3.htmlHome_files/07JINAPANJARASUTTAM.mp3http://www.fb.com/2541wsshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
ร่วมพิธีสวดมนต์ภาวนาเสริมดวงชะตาเพิ่มบารมี 
อธิษฐานให้เกิดสันติสุขแก่ตนเอง ประเทศไทยและโลกมนุษย์
น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์
 ประกาศและกำหนดการงานปีใหม่๒๕๕๗ NewYear2014.htmlshapeimage_4_link_0

พิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์ อฐิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
   สำนักงานใหญ่  ๔๙ ซอย ๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  
   หรือสำนักงานสาขา ประจำท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร   โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๙ ๒๖๖๕

ยินดีต้อนรับท่านผู้โชคดีที่เปิดมาพบหน้านี้มี หนังสือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ&พระคาถาชินปัญชร แจกให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ขอเชิญร่วมงานพิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์อธิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒

น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์

ณ ลานภาวนา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันสหประชาชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พุธศักราช ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

  น้อมถวายบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก

และน้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศล

อาคารอริยสัจสี่ ซอย๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๑ ๐๔๘๙, ๐๒ ๔๒๑ ๕๒๘๖

Download กำหนดการ ที่ http://www.poosawan.org